Okullarda ‘adabı muaşeret’ müfredat kapsamına alındı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda “adabı muaşeret” müfredatını oluşturdu. Ortaokullarda “görgü kuralları ve nezaket”, liselerde ise “adabı muaşeret” adı altında seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandı.

Ortaokullarda okutulacak “görgü kuralları ve nezaket” dersinin amacı, öğrencilere iletişimde görgü kurallarının ve nezaketin önemini anlatmak. Aile içinde, okulda, toplum içerisinde ve kişiler arası ilişkilerde görgü kurallarına ve nezakete uygun davranış sergilemelerini hedefliyor. Ders, farklı kültürlerdeki görgü kuralları ve nezaket ifadelerini tanıtma, çevre duyarlılığı, dijital iletişimde görgü kuralları gibi konuları içeriyor.

SEVGİ VE SAYGININ ÖNEMİ İŞLENECEK

Liselerdeki “adabı muaşeret” dersi ise daha geniş bir bakış açısıyla ele alınıyor. Bu dersin müfredatında, kültürden gelen adabı muaşeret kavramlarının tanıtılması, kişisel tutum ve davranışların önemi, aile içinde adabı muaşeret, toplumda adabımuaşeret, iletişimde adabımuaşeret, çevre koruma ve iş/meslek hayatında adabımuaşeret gibi konular bulunuyor. Ders, öğrencilere güven verici davranışları ayırt etme, kişisel bakım ve temizlik kuralları, aile içi ilişkilerde sevgi ve saygının önemi, toplum içinde adabımuaşeretin gerekliliği gibi konuları içermektedir.

Dersin amacı, öğrencilere adabımuaşeret kurallarını özümseyerek davranışlarını şekillendirmelerine yardımcı olmak. Bu bağlamda, öğrencilere düşünme, analiz etme, empati yapma gibi beceriler kazandırarak adabımuaşeret kurallarını hayatlarına entegre etmelerini sağlamak hedefleniyor. Dersin uygulanışında drama, gözlem, tartışma gibi etkinlikler de yer alacak, öğrencilere interaktif bir öğrenme deneyimi sunulacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x