Obsesif bozukluğu olan insanlar daha az yaşıyor

İsveç’te  BMJ tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, obsesif kompulsif bozukluğu (OKB) olan kişilerin hem doğal hem de doğal olmayan sebeplerden dolayı ölüm riski, bu bozukluğu olmayanlara göre daha yüksek olabilir.

Araştırmacılar, doğal ölüm nedenlerinin çoğunun önlenebilir olduğuna dikkat çekerek, OKB’li kişilerde ölümcül sonuç riskini azaltmak için daha iyi gözetim, önleme ve erken müdahale stratejilerinin uygulanması gerektiğini öne sürüyor.

OKB tipik olarak nüfusun yaklaşık yüzde 2’sini etkileyen uzun süreli bir psikiyatrik bozukluktur. Kişinin kompulsiyon olarak bilinen tekrarlayan davranışlara veya ritüellere katılarak nötralize etmeye çalıştığı yüksek düzeyde kaygıyı ve diğer sıkıntı verici duyguları (obsesyon olarak bilinir) tetikleyen müdahaleci düşünceler, dürtüler veya görüntülerle karakterize edilir. 

OKB ayrıca akademik başarısızlık, kötü iş beklentileri, alkol ve madde kullanım bozuklukları ve artan ölüm riskiyle de ilişkilidir. 

OKB’de belirli ölüm nedenleri üzerine yapılan önceki çalışmalar çoğunlukla doğal olmayan nedenlere (örneğin intihar) odaklanmıştı, ancak belirli doğal nedenler hakkında çok az şey biliniyor.

Bu bilgi boşluğunu doldurmak için araştırmacılar, OKB’li kişilerde tüm nedenlere ve spesifik ölüme neden olan riskleri, genel popülasyondaki aynı etkilenmemiş kişilerle ve etkilenmemiş kardeşleriyle karşılaştırmalı olarak tahmin etmeye koyuldu.

Çeşitli İsveç nüfus kayıtlarından elde edilen verileri kullanarak, cinsiyet, doğum yılı ve ikamet edilen ilçeye göre eşleşen (1:10) OKB’li 61.378 kişi ve OKB’si olmayan 613.780 kişiyi ve ayrıca OKB’si olan 34.085 ve OKB’si olmayan 47.874 kişiden oluşan bir kardeş grubu belirlediler. .

OKB tanısında ortalama yaş 27 olup, gruplar Ocak 1973’ten Aralık 2020’ye kadar ortalama 8 yıl boyunca izlendi. 

Genel olarak, OKB’si olan kişiler, OKB’si olmayan eşleşen bireylere göre daha yüksek bir ölüm oranına sahipti (sırasıyla 1000 kişi yılı başına 8,1’e karşı 5,1).

Doğum yılı, cinsiyet, ilçe, göçmen durumu, eğitim ve aile geliri gibi bir dizi potansiyel olarak etkili faktöre göre ayarlama yapıldıktan sonra, OKB’si olan kişilerin herhangi bir nedenden dolayı ölüm riski yüzde 82 arttı.

Aşırı ölüm riski hem doğal (yüzde 31 artan risk) hem de özellikle doğal olmayan ölüm nedenleri (3 kat artan risk) için daha yüksekti.

Doğal ölüm nedenleri arasında OKB’li kişilerde solunum sistemi hastalıkları (yüzde 73), zihinsel ve davranış bozuklukları (yüzde 58), genitoüriner sistem hastalıkları (yüzde 55), endokrin, beslenme ve metabolik hastalıklar nedeniyle artan riskler vardı. yüzde 47), dolaşım sistemi (yizde33), sinir sistemi (yüzde 21) ve sindirim sistemi (yüzde 20) hastalıklarıdır. 

Doğal olmayan nedenler arasında intihar en yüksek ölüm riskini gösterdi (neredeyse beş kat artan risk), bunu kazalar izledi (yüzde 92 artan risk).

Tüm nedenlere bağlı ölüm riski hem kadın hem de erkeklerde benzerdi; ancak OKB’li kadınların doğal olmayan nedenlerden dolayı göreceli ölüm riski OKB’li erkeklere göre daha yüksekti; bunun nedeni muhtemelen genel popülasyondaki kadınlar arasındaki temel riskin daha düşük olmasıydı. araştırmacılar.

Buna karşılık, OKB’si olan kişilerde tümörlere (neoplazmlar) bağlı ölüm riski yüzde 10 daha düşüktü.

Bu gözlemsel bir çalışma olduğundan nedeni belirlenemiyor ve araştırmacılar kayıt verilerinin yalnızca uzman bakımında konulan teşhisleri içerdiğine dikkat çekiyor. Bulguların farklı popülasyonlar, sağlık sistemleri ve tıbbi uygulamalara sahip diğer ortamlara genellenip genellenemeyeceği de belirsiz.

Bununla birlikte, bu, yüksek kaliteli ulusal verilere dayanan büyük bir çalışmaydı ve psikiyatrik durumlar ve aile faktörleri için daha fazla düzeltme yapıldıktan sonra sonuçlar büyük ölçüde değişmeden kaldı; bu da bunların incelemeye dayanabildiğini gösteriyor.

Sonuç olarak  bilim insanları şu sonuca vardı: “Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve intiharlar ve kazalar da dahil olmak üzere dış ölüm nedenleri, OKB’li kişilerde ölüm riskine önemli katkılarda bulundu. OKB’li kişilerde ölümcül sonuç riskini azaltmak için daha iyi gözetim, önleme ve erken müdahale stratejileri uygulanmalıdır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x