IQ’nuz Ömür Boyu Sabit mi? IQ Puanınızın Güncellenmesi Mümkün mü?

İnsanoğlu, atletizmden politikaya, kişisel zenginlikten eşlerimizin görünümüne kadar her konuda doğası gereği rekabetçi görünüyor. Kendimizi başkalarına kıyasla sıralamaktan hoşlanıyor gibiyiz ve bu özellikle konu zeka olduğunda doğrudur. Zekanın en yaygın kullanılan ve en iyi bilinen ölçümlerinden biri, nüfusun geri kalanına göre zekanızın adil bir tahminini verdiğine inanılan bir dizi standart teste atıfta bulunan IQ testidir.
IQ’nuz (zeka bölümü anlamına gelir), tıpkı diğer standart test puanları (ACT, SAT, vb.) gibi, akademik kariyerinizden sonra muhtemelen unutulacak veya göz ardı edilecektir, ancak IQ hakkında öne çıkan benzersiz bir iddia vardır. Geçen yüzyılın büyük bir kısmında insanlar IQ puanınızın ömür boyu sabit olduğuna inanıyorlardı!

IQ puanınıza göre entelektüel kaderinizi kutlamaya veya ağıt yakmaya başlamadan önce belki şunu sormalıyız: IQ puanınızın değişmesi mümkün mü?
Kısa cevap… kesinlikle, ancak onlarca yıllık bir inancı göz ardı edeceksek, hikayenin tamamını anlamamız gerekir…
Ayrıntılara girmeden önce, Stanford’dan ünlü bir psikolog olan Lewis Tarman’ın önerdiği ve zekayı IQ puanlarına göre sınıflandıran tabloyu inceleyelim:

140’ın üstü: Dahi
120-140: Üstün zeka
110-120: Yüksek zeka
90-110: Normal/ortalama zeka
80-90: Düşük zeka
70-80: Sınırda eksiklik
70’in altı: Kesin geri zekalılık

Öncelikle IQ Testi Nedir?
IQ testi terimi aslında insan zekasını ölçmek için tasarlanmış bir dizi farklı standart testi ifade eder. Bu testler gerçekler ve hesaplamalar yerine spesifik olmayan bilgi ve becerilere odaklanır. Örneğin çoğu IQ testi, muhakeme becerilerini, rasyonelliği, matematiği, mekansal becerileri, problem çözmeyi, örüntü tanımayı, akılda tutmayı ve hafızayı, çoklu görevleri ve mantığı vurgulayan görsel temelli ve sözel temelli soruları içerir. Sınavın bu geniş kapsamı, mümkün olduğunca az sayıda sınav katılımcısını hariç tutmayı veya dezavantajlı duruma düşürmeyi amaçlamaktadır.

Bir IQ testinin parlaklığı, standardizasyonunda yatmaktadır; bu, 15 puanlık standart sapmayla birlikte her zaman 100’lük bir ortalama puanın kullanıldığı anlamına gelir. Bu, nüfusun çoğunluğunun düşme eğiliminde olduğu ve daha az sıklıkta aykırı değerlerin olduğu 85-115’lik normal bir aralık verir. Tarihteki en yüksek IQ bilinmiyor ama 250-300 aralığında olduğuna inanılıyor… işte bu bir dahi! Belirli bir yaş aralığında bir popülasyonun IQ’sunun çan eğrisinin medyanı her zaman 100’dür.

Bir kişinin yaşının ve puanının kullanılması, göreceli bir zeka ölçümünün oluşturulmasına olanak tanır ve insanlar yaşlandıkça bu aralıktaki yerleri aynı kalma eğilimindedir. Bu, IQ’nun yaşamlarımız boyunca statik olduğu inancına yol açmıştır, ancak gerçekte bu daha çok nüfus istatistikleri ve eğitimdeki eğilimlerle ilgili bir konudur. Biz dünyayı deneyimledikçe ve “akıllandıkça”, bizim yaşımızdaki çoğu insan da öyle, bu da zaman içinde benzer IQ puanlarına yol açar. Gerçek şu ki, herkes yaşamı boyunca “daha zeki” hale geliyor, ancak IQ ölçeği herkesi aynı bağlamda tutuyor.

Zeka Bilimi
IQ testinin formatı ve puanlanma şekli, onları 1900’lerin başında bu kadar ünlü yapan şeydi. Alman psikolog William Stern tarafından oluşturulan zeka bölümü, ilk kez çocukların zekasını test etmek için, çocukların biyolojik yaşlarının IQ testindeki puanlarına oranı oluşturularak kullanıldı. Bu onların öğrenme hızlarını ve dolayısıyla zeka kapasitelerini göstermeyi amaçlıyordu. Daha önce de belirtildiği gibi, birçok kişi bu “öğrenme hızının” zaman içinde aynı kalacağına inanıyordu ve ilk araştırmacıların çoğu bu fikri destekledi.
Genel olarak, eğer bir kişi çocukluğunda düşük IQ’ya sahipse, yetişkinlikte de düşük IQ’ya sahip olma ihtimali yüksektir. Aynı durum ortalama ve yüksek zekaya sahip olanlar için de geçerlidir. Zekanızı artırmak yalnızca ne öğrendiğinizle veya ne kadar “akıllı” olduğunuzla ilgili değildir; bilgiyi daha iyi ve daha verimli yollarla öğrenmek, saklamak ve ona erişmek için farklı becerileri ve araç setlerini kullanma yeteneğinize dayanır.

Entelektüel yeteneğin büyük ölçüde kalıtsal olduğuna inanılıyor, ancak bunun kesin mekanizması tam olarak bilinmiyor; ayrıca daha modern araştırmalar, “doğa ve yetiştirme” kombinasyonunun zekamızı ortaya çıkardığını ileri sürüyor. Basitçe söylemek gerekirse, genler ile IQ puanları arasında bir bağlantı bulmaya çalışan on yıllardır süren genetik araştırmalara rağmen , zeka ve entelektüel kapasite doğumdan itibaren önceden belirlenmemiştir. Büyüdükçe bazı çevresel, sosyal, bilişsel, kültürel ve ailesel değişkenler zekanızı etkiler.
Temel olarak, eğitime erişimin az olduğu ve kişisel gelişim kapasitesinin sınırlı olduğu, yoksul bir bölgede doğduysanız, dış koşullarınızın gelecekte de bu şekilde kalma ihtimali yüksektir; dolayısıyla IQ’nuz yıllar, hatta on yıllar boyunca aynı kalabilir. Ancak bireyin çevresini, uyaranlarını ve davranış kalıplarını değiştiremeyeceğini, bunun da bilgi kullanımını değiştirebileceğini ve göreceli IQ’sunu artırabileceğini düşünmek son derece yanlıştır.

Dahası, her beyin aynı oranda gelişmez ve birçok çalışma, aynı yaştaki ve görünen gelişim aşamasındaki çocuklarda gri madde yoğunluğunda önemli değişiklikler olduğunu bulmuştur. Bu dalgalanmaların çoğu biz büyüdükçe “eşitleşebilir”. Başka bir deyişle, bedenlerimizin ve beynimizin olgunlaşması, bilişsel süreçlerimizin gücünü ve hızını doğrudan etkileyerek erken IQ değerlendirmelerini daha değişken hale getirebilir.

Sabit IQ Yanılgısı
IQ’muzu geliştiremeyeceğimiz fikri sadece yanlış değil, aynı zamanda eğitim hedeflerimiz açısından da tehlikelidir. Birinin mevcut bilgisini kullanmak ve ona bunu nasıl daha verimli kullanabileceğini göstermek, örneğin organizasyonunu, kavramasını veya zaman yönetimi becerilerini geliştirmek tamamen mümkündür. Yaşlandıkça sınıflandırma, kategorize etme, taksonomikleştirme ve bilgiye erişme şeklimiz geliştirilebilir ve dolayısıyla IQ puanlarımız kesinlikle artabilir (ve beynimizi aktif olarak geliştirmeye devam etmezsek performansı düşebilir!).

IQ tartışılırken “öğrenmeyi öğrenmek” kavramı çok önemlidir. Zamanla insanlar, hafıza ve çıkarım için yeni teknikler kullanarak, aynı zamanda akılda kalan dersleri uygulayarak ve birçok farklı alanda bilgiyi koordine ederek öğrenme ve dünyayla etkileşim kurma konusunda daha iyi hale gelebilir. Bu şekilde “zekamızın” temel yönleri (akıcı zeka, akıl yürütme, problem çözme, görsel-uzaysal beceriler) kesinlikle geliştirilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x